Plus życia – podręcznik do biologii dla uczniów klas 6 szkół podstawowych

“Puls życia. Podręcznik do biologii. Szkoła podstawowa. Klasa 6” to pozycja skierowana do uczniów klas 6 szkół podstawowych. Zagadnienia zostały opracowane zgodnie z podstawą programową i obejmują wszystkie niezbędne umiejętności, które uczeń musi nabyć przed egzaminem po 8 klasie.

Kompletne źródło wiedzy

Autorka przygotowując podręcznik skupiła się  przede wszystkim na dostosowaniu go do potrzeb jego użytkowników. Dlatego też stworzyła pozycję, która jest nie tylko kompleksowym, ale także całościowym opracowaniem najważniejszych zagadnień. Przejrzysta szata graficzna ułatwi uczniom efektywne zapamiętywanie nowo nabytej wiedzy, a także jej systematyzację, na zasadzie skojarzeń.

Umiejętności

Uczeń w toku pracy z podręcznikiem nabędzie umiejętności wymagane na wszelakiego rodzaju sprawdzianach, ale także egzaminach, stanowiących podstawę na dalszych etapach edukacji. Nauczy się logicznego oraz przyczynowo-skutkowego myślenia, a także argumentacji swoich opinii oraz wyciągania wniosków. Pozna najczęściej występujące w przyrodzie procesy biologiczne oraz zrozumie ich istotę. Podręcznik napisany jest w sposób umożliwiający samodzielną naukę oraz zachęca do dalszego poszukiwania wiedzy, rozbudzając pasję do nauk biologicznych.

Struktura

Wszystkie najważniejsze zagadnienia zostały pogrubione, co ma na celu wskazanie uczniowi właściwej drogi nauki oraz zagadnień, na które powinien w szczególności zwrócić uwagę w przygotowaniach. Pozycja została oprawiona w liczne zdjęcia poglądowe, czytelne schematy oraz infografiki, pozwalające na dogłębne poznanie tematu oraz spojrzenie na dane zjawisko ze strony praktycznej. Na końcu każdego działu można znaleźć podsumowanie oraz testy, które sprawdzą wiedzę ucznia przed sprawdzianem oraz pozwolą na powtórkę bieżącego materiału.

Autorką podręcznika jest Joanna Stawarz – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyplomowana nauczycielka biologii oraz egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Laureatka Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności za najlepszy podręcznik do biologii w 2005 roku.

 

“Puls życia 6” – przystępny podręcznik o fascynującym świecie zwierząt

Proponowana przez wydawnictwo Nowa Era publikacja “Puls życia. Podręcznik do biologii. Szkoła podstawowa. Klasa 6 (www.taniaksiazka.pl)” to element cenionej serii do nauki biologii w szkole podstawowej. Materiały z cyklu są dostosowane do potrzeb i możliwości współczesnych uczniów, wzbudzają w nich zainteresowanie przedmiotem i pozwalają zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Wykorzystują różnorodne metody pomagające w systematycznym rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie ósmoklasisty.

“Puls życia 6” – poruszane tematy i kluczowe cechy publikacji

Opracowany przez Joannę Stawarz podręcznik dla klasy szóstej przedstawia zagadnienia dotyczące różnorodności w świecie zwierząt. Omówiono w nim ogólną charakterystykę tego królestwa organizmów oraz najważniejsze cechy poszczególnych gromad bezkręgowców i kręgowców. Publikację charakteryzuje prosty i przyjazny język wykładu oraz atrakcyjna i bogata szata graficzna. Zrozumienie i zapamiętanie materiału ułatwiają ciekawe fotografie wysokiej jakości, czytelne schematy i tabele oraz przejrzyste i przyciągające uwagę infografiki.

Jak uporządkowane są treści w podręczniku?

Publikacja “Puls życia 6” złożona jest z pięciu rozdziałów podzielonych na jednostki lekcyjne i zakończonych blokiem powtórkowym, w którego skład wchodzi skondensowane podsumowanie najistotniejszych wiadomości oraz zestaw zadań “Wiesz czy nie wiesz”? Elementy te pomagają utrwalić wiedzę i usprawniają proces przygotowania do sprawdzianów. W podręczniku wydzielono również charakterystyczne sekcje w różny sposób ułatwiające i uatrakcyjniające naukę. Należą do nich:

– element “To najważniejsze!” wskazujący informacje z lekcji, które koniecznie trzeba zapamiętać;

– zamieszczony na marginesie słowniczek z definicjami ważnych pojęć;

– blok “Obserwacje” zachęcający do samodzielnego poznawania biologii;

– sekcja “Rozpoznaj…” ucząca identyfikowania konkretnych gatunków zwierząt;

– rozbudzający ciekawość element “Dowiedz się więcej” i fascynujące ciekawostki “Czy wiesz, że…”;

– zamieszczone na końcu każdej lekcji ćwiczenia sprawdzające poziom przyswojenia wiedzy.

 

Puls życia. Podręcznik do biologii. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Puls życia. Podręcznik do biologii. Szkoła podstawowa. Klasa 6 to nowoczesny podręcznik dedykowany dla uczniów i nauczycieli, którzy w łatwy i przystępny sposób chcą zrealizować podstawę programową. Pozycja autorstwa Joanny Stawarz została wydana przez wydawnictwo Nowa Era stara się rozbudzić zainteresowanie kolorowym i jakże bogatym światem zwierząt kręgowych oraz bezkręgowych. Stanowi świetne przygotowanie do nauki biologii w kolejnych klasach szkoły podstawowej. 

Puls Życia – zalety podręcznika

Zaletą podręcznika jest wyjątkowo przyjazna i kolorowa szata graficzna – już samo spojrzenie na książkę zachęca do przeglądania treści. Wszystkie ilustracje są starannie dobrane i w odpowiedni sposób nawiązują do przedstawionej treści. Zdjęcia, grafiki czy diagramy ułatwiają zrozumienie przedstawionych w lekcjach informacji. W podręczniku pojawiają się elementy takie jak “Zwróć uwagę na…” oraz “To najważniejsze!”- w ten sposób zarówno uczeń, jak i nauczyciel wie, na które informacje należy zwrócić szczególną uwagę. Puls życia. Podręcznik do biologii. Szkoła podstawowa. Klasa 6 umożliwia skuteczne przygotowanie się do sprawdzianów i kartkówek. Po każdym przerobionym rozdziale pojawia się podsumowanie oraz test Wiesz, czy nie wiesz, dzięki którym uczeń może samodzielnie utrwalić wiedzę i sprawdzić, które zagadnienia należy jeszcze powtórzyć. 

Podział podręcznika na rozdziały

Puls życia. Podręcznik do biologii. Szkoła podstawowa. Klasa 6 (www.taniaksiazka.pl) składa się z bogatych w treść i grafiki rozdziałów o następującej treści:

1. Świat zwierząt

2. Od parzydełkowców do pierścienic

3. Stawonogi i mięczaki

4. Kręgowce zmiennocieplne

5. Kręgowce stałocieplne

Pozycja jest doskonałym wyborem dla nauczycieli biologii, którzy poszukują podręcznika o wysokiej wartości merytorycznej. Treść jest przystępna dla uczniów, którzy chętnie sięgają po lekturę i dzięki informacjom przekazywanym na wiele sposobów, są w stanie łatwo przyswoić nowe zagadnienia. Nowoczesna i dopracowana szata graficzna zachęca do lektury. Podręcznik jest zgodny z obowiązującą podstawą programową dla szkół podstawowych.